Åpen scene

kr 0

Etter kurs og undervisning kommer vi sammen til en uformell konsert, der alle som har lyst kan framføre det de liker å synge og spille. Vi kan synge og spille sammen. Kanskje det oppstår en jam session? God fornøyelse!

Andre produkter

Konsert

Fredag 28. juli 2023 klokken 19:00

“Ordet i musikken. Konsert med Tor Tveite”

kr 260

Festivalpass

Adgang til festivalens konserter, et allsanghefte og gratis varmt drikke i pausene!

kr 580

Workshop

Søndag 23. juli 2023 18:00-20:00
Gamleskulen, Nordbygda
En workshop om stemme og pust

kr 200