Vilkår og betingelser

Generelt

-Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Vi forholder oss til Forbrukertilsynets anbefaling for standard salgsbetingelser for nettkjøp https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett. Avtalen er bindende for begge parter kun når Nissedal VokalFestival har registrert og mottatt betaling. Nissedal VokalFestival har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.

Innbetaling

-All kommunikasjon mellom deg og www.nissedalvokalfestival.com finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og www.nissedalvokalfestival.com lagrer ikke kortinformasjon.

Billetten

-Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Nissedal VokalFestival. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Nissedal VokalFestival rett til å kansellere billettene.

Tap

-Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt spillested / arrangør.

Refusjon

-Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt.Avstandsavtalen gjelder ikke for kjøp av billetter til arrangementer.

Avlyst arrangement

-Kjøper er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement. Ved avlyste eller flyttede arrangement, ta kontakt med Nissedal VokalFestival for spørsmål om innløsning av billetter.

Klager

-Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot Nissedal VokalFestival.

Reservasjon

-Nissedal VokalFestival forbeholder seg retten til at feil informasjon om priser og utsolgte arrangement kan oppstå. Nissedal VokalFestival  forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og gebyrene til billettkjøperen.

Smittesporing

-I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, vil vi sende ut informasjon til alle kunder. Ved kjøp av billetter på vegne av andre er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing.

Gjeldende lov

-Norsk lov gjelder for disse generelle vilkårene.

Refusjon ved avlyste forestillinger

Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra forestillingsdato. Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke.